grb naslov

Zajednica športskih udruga Novi Marof

Samo još jedan WordPress sajt
Loading images...

Izvještaj s redovne skupštine 10.01.2012.

Objavljeno: 16. siječnja 2012. u 13:26 | Kategorija Vijesti

10.01.2012. održana je redovna izvještajna skupština Zajednice športskih udruga Novi Marof   na kojoj su prihvaćena izvješća o radu u prošloj godini , te  izvješće o financijskom poslovanju kao i izvješće Nadzornog odbora.  Najviše pozornosti predstavnika 18 športskih klubova izazvalo je prezentacija stanja novomarofskog športa i Strategije razvoja  novomarofskog športa za četverogodišnje  razdoblje. Zajednica po prvi puta u svojoj povijesti ima Strategiju razvoja športa  koju je prezentirao tajnik  Željko Volarić. Zajednica športskih udruga Grada Novog Marofa objedinjava politiku športskih aktivnosti svih klubova i udruga koje djeluju na području Grada Novog Marofa  Na   području grada Novog Marofa 1225 članova svoje aktivnosti provodi u 18 klubova, od toga je 632 natjecatelja u 13 športova.  Prošle godine za šport je iz gradskog proračuna  izdvojeno nešto više od 300 tisuća kuna što je svega  23,33 kune po stanovniku, a  što je nekoliko puta manje od sredstava koje dodjeljuju ostali gradovi na području županije.

Za 2012. godinu Zajednica će imati na raspolaganju 350 tisuća kuna koje će trebati rasporediti na 18 registriranih športskih klubova, koliko ih djeluje na području Grada Novog Marofa. Gradonačelnik Novoga Marofa Darko Hrenić obećao je da će ove godine dotacije ići redovito  početkom svakoga mjeseca, a najavio je da će u prvom rebalansu proračuna grada osigurati dodatnih  100 tisuća interventnih sredstava za klubove kojima će novac biti najpotrebniji. Taj novac  gradonačelnik bi dodijelio uz konzultaciju s Izvršnim odborom zajednice.

Podršku je dobila prezentacija novog Prijedloga pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava i rangiranje športskih udruga koja na jedan nov način pristupa ovom izuzetno osjetljivom dijelu. Odlučeno je da se problem odlučivanja o raspodjeli sredstava riješi putem matematičke metode višekriterijskog odlučivanja AHP (engl. Analytic Hierarchy Process) i softvera Expert Choice. O dodjeli redovnih sredstava odlučivat će se na temelju kriterija važnosti športa, organizacije i aktivnosti klubova, broju natjecatelja, rekreativaca i djece, kompetentnosti trenera, tradicije kluba, športskih rezultata, organizacije posebnih događaja i interesu gledatelja. Na temelju politike razvoja novomarofskog športa u vidu definiranih važnosti pojedinih kriterija i provedenog bodovanja doći će se do raspodjele financijskih sredstava. Primjena ove metode veliki je korak u pravcu transparentnosti odlučivanja o javnom interesu i dobru. Budući  da je bilo još nekih prijedloga svi klubovi moći će ih proslijediti na Izvršni odbor koji će za narednu skupštinu  dati konačan Prijedlog na usvajanje nakon čega će se izraditi detaljan financijski plan s raspodjelom sredstava.

Članovi skupštine jednoglasno su donijeli odluku kojom se  u članstvo  Zajednice kao 19. klub  prima Športski Body building klub Olimp.