grb naslov

Zajednica športskih udruga Novi Marof

Samo još jedan WordPress sajt
Loading images...

Poziv na redovitu skupštinu ZŠUNM

Objavljeno: 19. ožujka 2012. u 11:56 | Kategorija Vijesti

Temeljem članka 24. Statuta Zajednice športskih udruga Novi Marof saziva se skupština Zajednice dana 27.03.2012. u 18:00 h koja će se održati u maloj dvorani Kulturnog centra Ivan Rabuzin u Novom Marofu.

Za sjednicu predlaže se sljedeći:

Dnevni red:

  1. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjeritelja zapisnika
  2. Donošenje odluke o prihvaćanju:
    1. Prijedloga Pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava i rangiranje športskih udruga članica ZŠUNM
    2. Prijedloga Financijskog plana za 2012.godinu
    3. Prijedloga promjene Statuta vezano uz promjenu adrese društva
  3. Informiranje o aktualnim programima Hrvatskog Olimpijskog Odbora i mogućnostima javljanja na natječaje za dobivanje sredstava
  4. Razno