grb naslov

Zajednica športskih udruga Novi Marof

Samo još jedan WordPress sajt
Loading images...

Poziv na sjednicu skupštine ZŠU Novi Marof, 29.12.2015.

Objavljeno: 23. prosinca 2015. u 11:19 | Kategorija Vijesti

Temeljem članka 24. Statuta Zajednice športskih udruga Novi Marof saziva se skupština Zajednice dana 29.12.2015. u 19:00 h koja će se održati u maloj dvorani Kulturnog centra Ivan Rabuzin u Novom Marofu.

Za sjednicu predlaže se sljedeći:

Dnevni red:

  1. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjeritelja zapisnika
  2. Pregled realizacije financijskog plana za 2015.godinu
  3. Donošenje odluke o prihvaćanju:
    1. Programa rada za 2016.godinu
    2. Financijskog plana za 2016.godinu
  4. Razno

Obrazloženje:

30.10.2015. na snagu je stupio Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/2015). Prema odredbama Pravilnika sve neprofitne organizacije koje su obvezne voditi dvojno knjigovodstvo moraju izraditi financijski plan za 2016.godinu te on mora biti usvojen do 31.12.2015.godine.

Sukladno ovim zakonskim obvezama ZŠU Novi Marof će ubuduće provoditi svoje redovne skupštine u prosincu.