grb naslov

Zajednica športskih udruga Novi Marof

Samo još jedan WordPress sajt
Loading images...

Javni natječaj za 2020.g.

Objavljeno: 13. prosinca 2019. u 18:21 | Kategorija Vijesti

Temeljem odluke Izvršnog odbora od 9.12.2019. sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, raspisuje se Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje djeluju u području sporta Grada Novog Marofa za 2020.godinu.

Planirana vrijednost natječaja je 550.000 kuna a rok za podnošenje prijava istječe 15.siječnja 2020. godine.

Na ovaj Javni natječaj mogu se javiti sve udruge članice Zajednice športskih udruga Novi Marof sa sjedištem na području grada Novog Marofa, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba građana grada Novog Marofa u području sporta. Postupak javnog natječaja naveden je u Uputama za prijavitelje.


Tekst natječaja

Obvezna dokumentacija za prijavu

Povjerenstva

Ugovaranje i naknadno izvještavanje